Best offers for you:

Recommended
Tamo VN

Per day: from 0.0329% to 0.0548%
Summ: 250 000 - 5 000 000 VND
Term: from 7 to 30 days
Requirements: specify
Банк. Счет Наличными

Recommended
Senmo VN

Per day: specifyfrom 0%
Summ: 500 000 - 10 000 000 VND
Term: from 7 to 30 days
Requirements: specify

Recommended
MoneyCat VN

Per day: specifyfrom 0%
Summ: 500 000 - 10 000 000 VND
Term: specify
Requirements: specify
Банк. Счет

Recommended
Doctor Dong VN

Per day: specifyfrom 0%
Summ: 500 000 - 2 500 000 VND
Term: specify
Requirements: specify
Visa

+
Menu
Your favorites
Clarify request
Avay VN
  • Per day from 0.0064%
  • Summ 0 - 70 000 000 VND
  • Age specify
  • Term from 1 to 2 years

Product information

Biết kết quả duyệt vay trong vài phút

Số điện thoại và thông tin cá nhân của bạn sẽ được AVAY phân tích đánh giá, sau đó chuyển tới máy chủ của các đối tác tài chính để thẩm định và phê duyệt tự động.

Nhận được khoản vay có cơ hội được phê duyệt cao nhất
AVAY tự động đánh giá khả năng chi trả của người vay dựa trên lịch sử tín dụng của số điện thoại được cung cấp, từ đó đưa ra các gói vay có cơ hội được phê duyệt cao nhất cho từng người.

Theo dõi khoản vay và cập nhật các cơ hội vay mới
Tài khoản AVAY được tự động khởi tạo cho bạn trong lần đầu đăng ký là nơi bạn theo dõi các khoản vay cũ của mình, cũng như nhận các mời vay mới liên tục được cập nhật trong tương lai.

Methods of obtaining:

Банк. Счет

By continuing to use this website, you agree to the use of cookies in accordance with the privacy policy

OK