Best offers for you:
Recommended
Tamo VN

Per day: from 0.0329% to 0.0548%
Summ: 250 000 - 5 000 000 VND
Term: from 7 to 30 days
Requirements: specify
Bank account Cash

Robocash VN

Per day: specify
Summ: 1 000 000 - 10 000 000 VND
Term: from 3 to 6 months
Requirements: specify
Bank account

VAMO VN

Per day: from 0.0548%
Summ: 500 000 - 1 500 000 VND
Term: from 7 to 30 days
Requirements: specify
Bank account

ATM Online VN

Per day: specify
Summ: 3 000 000 - 6 000 000 VND
Term: from 3 to 6 months
Requirements: specify
Bank account

+
Menu
Your favorites
Clarify request
Doctor Dong VN
  • Per day specify
  • Summ 500 000 - 2 500 000 VND
  • Age from 22 years old
  • Term specify
  • Review in 5 minutes
Online order not available Back to offers list

Information about the company

Product information

Đăng kí online đủ điều kiện để vay (Thông báo trên Thank you page) & Doctor Dong kiểm tra và xác nhận thông tin Khu vực cho vay: Toàn quốc, trừ Hải Phòng và các quần đảo Đối tượng mục tiêu: - Ưu tiên các cá nhân có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, dễ chứng minh tài chính như Nhân viên có HĐ lao động, Nhân viên nhà nước Điều kiện cho vay: - Vay lần đầu tối đa: 2.5 triệu. - Vay lần thứ 2 tối đa: 10 triệu

Methods of obtaining:

Visa

By continuing to use this website, you agree to the use of cookies in accordance with the privacy policy

OK